Gruppeterapi

Gruppeterapi kan tilbydes i stedet for individuel samtale.

Vi kan varmt anbefale gruppeterapi, man oplever at andre har det på nogenlunde samme måde, det er en lettelse ikke at være den eneste,  og fordi vi trods forskellighederne også ligner hinanden. Mange af os handler, reagerer, tænker og føler ens. Igennem gruppeterapi kan vi derfor se og høre andre arbejde med sig selv. Vi bliver hinandens spejl og ser, at de andre ofte har de samme problemer som en selv. På den måde kan vi udveksle ideer og få redskaber til at takle vores egne udfordringer.

Det vil give en masse sidegevinster, da gruppen kan fungere som et træningssted, hvor deltagerne kan prøve sig selv af og danne netværk.