Depressionsgruppe

Der er desværre en stigning i antallet af depressioner – det kan skyldes mange ting, måske er det stigende stress niveau og de store krav, der stilles til den enkelte en medvirkende årsag .

Depression kan ramme os alle, og det betyder at vores stemningsleje er nedsat, humøret er trist og der er ofte træthed. Man har ikke lyst til noget, alt hvad man hidtil har foretaget sig er svært at overskue – ja hverdagen kan være fuldstændig uoverkommelig

Depression er ofte forbundet med en negativ selvopfattelse, distance til omverdenen, tankemylder og tomhedsfølelse. Omgivelserne kan have svært ved at forstå, og sætte sig ind i, hvordan det føles at være deprimeret, hvilket kan medføre en følelse af ensomhed og isolation.

Hos psykolog-teamet fokuserer vi på hele personen – både det fysiske og psykiske

Målet med gruppeterapien er, at deltagerne – gennem støtte og undervisning – opnår et bedre funktionsniveau og en højere grad af livskvalitet. Gruppen tilbyder et forum hvor du kan møde andre i lignende situationer, som du kan udveksle erfaringer med. Der vil bl.a. blive arbejdet med strategier til ændring af uhensigtsmæssige tankemønstre lige som et vigtigt fokus vil være, hvordan du nu og fremover håndterer din situation.

Kontakt psykolog-teamet for yderligere oplysninger og tilmelding.

Du kan downloade brochure om vores depressionsgrupper