Depression

Det er naturligt, at man i perioder oplever en følelse af nedtrykthed og sorg, uden det behøver at tyde på en depression, men hvis denne tilstand fortsætter i længere tid, kan det være tegn på depression og et signal om, at der er ting i ens liv, der skal ændres.

En depression har forskellige sværhedsgrader – man kan være deprimeret i større eller mindre grad. For at kunne fastslå en egentlig depression skal der have været en række symptomer over en længere periode.

Symptomer på depression:

  • Nedsat glædesfølelse
  • Interessetab
  • Dårlig koncentration
  • Lavt energiniveau
  • Lavt selvværd
  • Selvbebrejdelse
  • Søvnforstyrrelser
  • Appetitændringer

I terapien vil man arbejde på at fastslå graden af depression. Dette vurderes ud fra en test. Ved hjælp af omstrukturering af tanker og andre kognitive metoder vil personen få mulighed for at håndtere sin depression.

kontakt os for yderligere oplysninger