krise og sorg

Alle mennesker vil i løbet af livet komme ud for begivenheder, der medfører sorg eller krise. Hvis man mister en nærtstående person, bliver skilt, bliver syg eller fyret fra sit arbejde. Det kan også være udløst af vold, røveri etc.

Vi er forskellige, derfor reagerer vi forskelligt i en krisesituation, og her er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er udtryk for en psykisk sygdom men en normal reaktion på en svær situation.

Hvis situationen bliver bearbejdet på en hensigtsmæssig måde med hjælp fra familie, venner og evt. professionelle, kan krisen bidrage til ens personlige udvikling i en positiv retning.

Nogle af de symptomer man skal være opmærksom på er følgende:

  • Følelsen af at ens liv er gået i stå
  • Mareridt og flashbacks
  • Søvnproblemer
  • Man undgår ting, der forbindes med hændelsen

I krisesituationer er det vigtigt at gøre brug af de mennesker, der er omkring en, ved at tale begivenheden igennem, selvom dette kan føles svært. Hvis situationen er kritisk, eller hvis begivenheden er af særlig voldsom karakter, er det ikke nødvendigvis nok at benytte sig af sit netværk. Her kan det at tale med en psykolog være en god løsning, da man herigennem kan få hjælp til at komme igennem den krise eller sorg, som man befinder sig i.

kontakt os for yderligere oplysninger

Du kan downloade vores brochure om kriser og krisereaktioner