Selvværd

Mange mennesker lider af lavt selvværd, hvilket har stor betydning for, hvordan man lever sit liv.

Selvværd handler om den holdning eller det syn, man har på sig selv. Det handler om den værdi, man tillægger sig selv som menneske – troen på ens eget værd.
Det er imidlertid langt fra alle, der har den tro på sit værd i forholdet til sig selv og andre. Her kan man tale om lavt selvværd.

Kendetegnene ved lavt selvværd er:

  • negative tanker om sig selv.
  • At måle sit eget værd i forhold til andre
  • manglende tro på sig selv og usikkerhed i forhold til omverdenen.

I terapien fokuserer vi på årsagen bag det lave selvværd og forsøger at finde frem til ressourcer og værdier hos den enkelte. Vi arbejder med uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, som fastholder personen i det negative selvbillede.

kontakt os for yderligere oplysninger