Skilsmisse

Det er ofte hårdt for et par at skulle skilles, da en skilsmisse er en beslutning, der indebærer store menneskelige konsekvenser for det enkelte individ – og for familien som helhed. Ved skilsmisse sker der radikale ændringer både for de voksne og børnene – og tiden omkring en skilsmisse opleves af de fleste som en krise, hvor følelser skifter med en hurtighed, der kan gøre det vanskeligt at bevare overblikket. De fleste føler sig på skift gennemstrømmet af følelser som sorg, vrede, lettelse, frustration, håb, nederlag og bekymring, for blot at nævne nogle af de stærkeste følelser.
I sådanne tilfælde kan det være en fordel at tale med en psykolog. Dette gælder både i situationer, hvor man står overfor at skulle træffe beslutningen om skilsmisse, eller i de situationer hvor skilsmissen allerede er en realitet. Gennem samtalerne arbejdes der med at give følelserne og sorgen et udtryk og der skabes mulighed for at se fremad mod nye perspektiver.
Udover individuelle samtaler tilbyder vi også gruppesamtaler, hvor der er mulighed for at dele sine erfaringer med andre. Læs mere om dette under ”gruppeterapi”.
Kontakt psykolog-teamet for yderligere oplysninger.

kontakt os for yderligere oplysninger