Metoder

Kognitiv terapi

Tanker, følelser, fysiske reaktioner og din adfærd er kernen i den kognitive tilgang, gennem forløbet, lærer du at registre hvordan de 4 kernelementer indbyrdes påvirker hinanden, og hvordan det kan påvirke i negativ regtning, du lærer om typiske tankefejl, dvs måder hvor man tænker negativt og urealistisk, og hvordan disse tanker kan erstattes af mere produktive og realistiske tanker.

Det skal forstås på den måde, at det vi tænker er det, der bestemmer hvordan vi føler, og hvordan vi handler. Derfor er en stor del af den kognitive terapi koncentreret om at få fokus de tankeprocesser, som vi normalt ikke ligger mærke til.

Narrativ terapi

Narrativ stammer fra det engelske ord fortællinger og sætter fokus på hvilke fortællinger og livshistorier du har med dig. Måske har du en dominerende problemfortælling, som skygger for andre alternative fortællinger? Måske kender du til at sammenligne dig med andres normer og standarter og glemmer hvad der er vigtigt for netop dig? I narrativ terapi er du eksperten i dit liv og gennem spørgsmål og nysgerrighed vil vi sammen finde frem til dine værdier og handlemuligheder i forhold til den specifikke udfordring eller livssituation du står i.

Krisehjælp/psykologisk debriefing

Når ulykken rammer mangler bliver vi slået ud af kurs, og vi har brug for igen at få struktur og mening i vores liv. Den psykologiske debriefing/krisebistand hjælper vi dig med at få overblik over hændelsen, over dine tanker, følelser og reaktioner.

Mindfulness

Mindfulness betyder at være til stede i nuet med det, der nu er. I vores travle og hektiske hverdag glemmer vi ofte nuet. Mindfulness er både en væren i nuet og en måde at være i nuet på.

PREP

At vise, hvordan man kan skabe ændringer – også parrelationen – ved at arbejde med tanker og adfærd

Prep er et pædagogisk og forskningsbaseret kursus, som er udviklet for at hjælpe par til at kunne tackle problemer på en hensigtsmæssig måde, og til at møde nye problemer mere konstruktivt     

Prep er starten på en proces som ikke stopper, når kurset er slut, men som er særdeles afhængig af, hvordan  de ting, I lærer  og beslutter  jer for i løbet af kurset, bruges i hverdagen også på den længere bane